hello
Notifications

बिदा सम्बन्धी सूचना !

आदरणीय अभिभावकज्यू तथा विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, मिति २०७९ साउन ...

Quiz Notice !

All the students of New Horizon E.B.S. School (grade 5-10) are hereby informed that the school has decided to select Quiz group for District and National Level Programs f...

चित्रकला प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना !

यस न्यू होराइजन मा. वि. मा अध्ययनरत कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार...

खोप तथा PTM सम्बन्धि सूचना !

आदरणीय अभिभावकज्यू, यही मिति २०७९ श्रावण २२ गते आइतबार बुटवल उप–...

PTM of Grade Pre. Nursery to One

Welcome

सूचना !

हाम्रो यस विद्यालयमा २०७९/८० सालको कक्षा ११ को नयाँ भर्ना कार्य...

गायन प्रतियोगिता–२०७९

हाम्रो यस न्यू होराइजन मा.वि.मा अध्ययनरत कक्षा २ देखि ७ सम्मका वि...

PTM OF GRADE II TO X

WELCOME 🙏

Cross Word Puzzle Competition

The ECA activities are taken up to introduce children into developing their reasoning power and the art of brainstorming. Furthermore, it also helps the development of th...

सूचना !

आदरणीय अभिभावकज्यू, मिति २०७९ साउन १८ गते बुधबारदेखि होस्टेल तथ...

Entrance Result 2079 2nd page (Management)

Entrance Result 2079 (Management)

Entrance Result 2079 1st page (Management)

Entrance Result 2079 (Management)

सूचना !

आदरणीय अभिभावकज्यू, भोली मिति २०७९ श्रावण १७ गतेको दिन हाम्रा कक...

सूचना !

भोलि मिति २०७९ साउन १४ गते शनिबार भएता पनि यस न्यू होराइजन +2 विभा...