Newhorizon logo

Welcome To

New Horizon English Boarding Secondary School

News Detail

news-img

नतिजा

12 Jun 2018

न्यू होराइजन मा.वि. कालिकानगरमा मिति २०७५ जेष्ठ २३ गते कक्षा ५ देखि कक्षा ७ सम्म भएको अन्तर सदनात्मक चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । उक्त प्रतियोगितामा अनिस थापा कक्षा   ६ (गंगालाल हाउस) प्रथम, श्रिष्टि थापा  कक्षा ७ (शुक्रराज हाउस) दुइतीय भएका छन ।