Newhorizon logo

Welcome To

New Horizon English Boarding Secondary School

News Detail

news-img

नतिजा

11 Jun 2018

न्यू होराइजन मा.वि. कालिकानगरमा मिति २०७५ जेष्ठ २३ गते कक्षा २ देखि कक्षा ४ सम्म भएको अन्तर सदनात्मक चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । उक्त प्रतियोगितामा कृतिका श्रेष्ठ कक्षा ४  (शुक्रराज हाउस) प्रथम, नेहाल मिया कक्षा ४ (गंगालाल  हाउस) दुइतीय भएका छन ।